Ads Elite

 • W dniu 2 grudnia, o godz. 17.00, w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie odbędzie się otwarcie wystawy „ZNAK ORŁA” – orzeł bielik – pierwowzór godła w fotografii Krzysztofa Cieślaka z Włocławka. Zapraszamy!

  Bielik (Haliaaetus albicilla) jest największym ptakiem drapieżnym w Polsce. Rozpiętość skrzydeł u najokazalszych osobników dochodzi do 2,5 m. Ma on znaczenie symboliczne, bo już u zarania państwa polskiego dorosły osobnik bielika był wzorem godła Polan.
  Moja fascynacja tym drapieżnikiem zaczęła się pięć lat temu podczas spacerów z aparatem fotograficznym po śródleśnych polanach. Podpatrywałem zwyczaje bielików, maskując się skrzętnie. Bielik to bardzo płochliwy ptak i zupełnie nieprzewidywalny. Wielogodzinne zasiadki owocowały poznawaniem i fotografowaniem ich zachowań wobec siebie i innych zwierząt. Te ptaki, oprócz kruków, nie tolerują konkurencji na swoim terytorium. Często obserwowałem, jak bielik przepędzał myszołowy, kanie, jastrzębie, orliki, a nawet orła przedniego. Zdarza się, że bielik wyląduje zaledwie kilka metrów ode mnie. Kiedy usłyszy migawkę aparatu, mimo cichego trybu, popatrzymy sobie prosto w oczy. W okresie zimowym, gdy pokarmu jest mało, bieliki stają się agresywne nawet wobec siebie. Jako fotograf jestem usatysfakcjonowany liczbą wykonanych zdjęć. Jednak nadal wracam do świata ptaków drapieżnych, świata dzikiej przyrody, tak innego od naszego.
  Na wystawie oprócz fotografii bielików są zdjęcia orła przedniego, orlika grubodziobego, orlika krzykliwego, kani czarnej, kani rudej, błotniaka stawowego, jastrzębia, kruków i myszołowów.
  Wystawa ZNAK ORŁA jest moim upamiętnieniem stulecia odzyskania niepodległości.
  Krzysztof Cieślak
  Krzysztof Cieślak, ur. w Golubiu w 1962 r., od 1975 r. mieszka we Włocławku.
  Z zawodu organizator reklamy. W latach 1986–1989 zatrudniony na stanowisku plastyka w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. W okresie od 1984 r. do 1986 r. operator kamery w TVP Szczecin. W 1992 r. przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków Okręg w Toruniu. W 1997 r. założył Studio Reklamy Wena, a od 2001 r. wydaniem albumu Skarby Włocławka rozpoczął działalność wydawniczą. Projektant grafiki użytkowej, projektant i wydawca wielu publikacji albumowych, a także monografii.
  Ma na swoim koncie kilkanaście wystaw indywidualnych z zakresu malarstwa, grafiki wydawniczej i fotografii oraz udział w ponad 30 wystawach zbiorowych.
  Laureat wielu nagród w konkursach ogólnopolskich i lokalnych z kilku dziedzin (malarstwo, reklama prasowa, wydawnictwa, fotografia). W ostatnich kilku latach zafascynowany fotografią przyrody. Za zdjęcia przyrodnicze otrzymał kilka nagród w konkursach ogólnopolskich oraz wiele wyróżnień redakcji pism m.in.: „Foto-Kurier” i „National Geographic”.

  Więcej informacjihttp://muzeum.wloclawek.pl 

 • Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na świąteczne warsztaty rodzinne organizowane 2 grudnia 2018 r., o godzinie 11.00, w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 we Włocławku.

  Spotkanie odbywać się będzie na wystawie czasowej pt. „Gdy Śliczna Panna... Boże Narodzenie w malarstwie, grafice i rysunku od XVI do XXI w.”. Podczas zajęć uczestnicy wysłuchają opowieści m.in. o tym, kiedy w Polsce pojawił się zwyczaj strojenia choinki, obdarowywania się prezentami oraz obejrzą prezentowane na ekspozycji dzieła przedstawiające Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie, ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu, Niepokalane Poczęcie i narodziny Jezusa Chrystusa.
  W części warsztatowej wykonamy kartki świąteczne, wykorzystując technikę graficzną, jaką jest linoryt oraz tradycyjną kujawską ozdobę choinkową ze słomy, sznurka i bibuły.

  Wstęp: 8 zł/os. Obowiązują wcześniejsze zapisy w Dziale Edukacji i Promocji pod numerem telefonu: 54 232 30 01

  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl 

 • Po kilkuletniej przerwie, od 4 grudnia 2018 r. będzie dostępne do zwiedzania Muzeum Historii Włocławka. Zostało otwarte jako oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej
  i Dobrzyńskiej w 1972 r., w połączonej przestrzeni trzech zabytkowych kamienic przy zbiegu Starego Rynku i ul. Szpichlernej we Włocławku.

  W 2013 r., z powodu bardzo złego stanu budynków, muzeum zostało zamknięte na czas gruntownego remontu, który objął wymianę dachów, okien, odwodnienie i zabezpieczenie przeciwwodne piwnic oraz fundamentów, rozbudowę części recepcyjno-socjalnej i układu komunikacyjnego, remont konserwatorski elewacji, a także zagospodarowanie dziedzińca.
  Finalnym etapem modernizacji muzeum było zorganizowanie nowych ekspozycji stałych prezentujących historię Włocławka i regionu od pradziejów do okresu PRL. W nowo zaaranżowanych wnętrzach, w układzie chronologicznym wyodrębniono dziewięć tematycznych przestrzeni ekspozycyjnych: Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (12 000 p.n.e.–V w. n.e.); Początki Civitas Vladislavia (IX–XV wiek) ; W Rzeczypospolitej Obojga Narodów (XVI–XVIII w.); Niespełnione nadzieje wolności (1806–1864); W cieniu fabrycznych kominów (1816–1914); Na progu niepodległości (1914–1921); W Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939); W latach II wojny światowej (1939–1945); W szaro-czerwonym świecie PRL (1945–1989).
  Zawartość ekspozycji w znacznym stopniu stanowią artefakty bezpośrednio związane
  z historią Włocławka. Wyjątkiem jest rozbudowana wystawa archeologiczna, na której zaprezentowano świadectwa kultury materialnej z regionu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej — od epoki kamienia do okresu wpływów rzymskich. Konteksty regionalne zawarte są również w kolejnych częściach ekspozycji — od średniowiecza (bitwa pod Płowcami) do okresu powstań narodowych (powstanie styczniowe na Kujawach).
  Wystawy oparte są w całości o obiekty pochodzące ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej
  i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dużej liczbie różnorodnych rodzajowo zabytków towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny — tekstowy, mapowy, ikonograficzny, a także rekonstrukcje panoram Włocławka zrealizowane na podstawie wyników badań naukowych, wykonywanych na potrzeby aranżacji ekspozycji stałych Muzeum Historii Włocławka.

   

  Muzeum Historii Włocławka. Róg Starego Rynku i ul. Szpichlernej (fot. Jarosław Czerwiński)

  Ekspozycja archeologiczna – Pradzieje Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (fot. Jarosław Czerwiński)

  Fragment ekspozycji – W cieniu fabrycznych kominów 1816–1914 (fot. Jarosław Czerwiński)

  Fragment ekspozycji – Na progu niepodległości 1914–1921 (fot. Jarosław Czerwiński)

  Godziny otwarcia muzeum w grudniu i styczniu:
  wtorki 10.00–17.00
  pozostałe dni tygodnia 10.00–15.00
  nieczynne w poniedziałki i co drugą sobotę, tj. 8 i 22 grudnia, 5 i 19 stycznia oraz święta: 25 grudnia, 1 i 6 stycznia

  Cennik opłat:
  bilet normalny – 10 zł
  bilet ulgowy – 6 zł
  zorganizowane grupy szkolne – 5 zł/os.
  zorganizowane grupy wycieczkowe – 6 zł/os. (dotyczy grup od 10 osób)
  bilet rodzinny – 25 zł (dotyczy opiekunów wraz z dziećmi do 18 roku życia w liczbie do 6 osób)
  posiadacze „Karty dużej rodziny” – dorośli – 6 zł, dzieci i młodzież – 1 zł
  opłata za oprowadzanie wycieczek – 50 zł

  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl 

 • Od 16 listopada br. we dworze w Kłóbce udostępniona jest wystawa czasowa pn. „O czym skrzypi szranczek, co pamięta miśnik — czyli jak meblom przywrócono głos i blask —konserwacja mebli z 1. poł. XX w.”.


  Ekspozycja wieńczy zadanie pn. „Pozwólmy przetrwać. Konserwacja 23 zabytkowych mebli z 1. poł. XX w.” realizowane w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Wspieranie działań muzealnych” przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
  Wystawa prezentuje różnorodny warsztatowo i stylowo zespół mebli reprezentatywny dla wyrobów meblarskich produkowanych w zakładach wiejskich i małomiasteczkowych na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej. Wytypowanie ich do konserwacji podyktowane było zarówno złym stanem technicznym, jak również chęcią ocalenia obiektów rzadko dziś rejestrowanych w terenie. Większość to zabytki pozyskane zazwyczaj podczas przeprowadzonych w latach 80. i 90. XX w. stacjonarnych obozów etnograficznych i innych badań terenowych. Ich intensywne nabywanie podyktowane było potrzebami tworzonych ekspozycji stałych — w Muzeum Etnograficznym (oddział otwarty 10.10.1986 r.) oraz w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce (skansen udostępniony 31.07.1993 r.). Meble te posiadają indywidualną historię, którą odnotowują umieszczone przy obiektach podpisy.


  Wystawie towarzyszą dwie plansze tekstowo-fotograficzne. Wstępna obrazuje etnograficzne konteksty badań terenowych, wykazy organizowanych obozów z podaniem ogólnej liczby zabytków pozyskanych w czasie ich trwania ze szczególnym uwzględnieniem meblarstwa. Zawiera ogólne informacje o sposobie nabywania zabytków i prezentuje zdjęcia uczestników etnograficznych badań. Druga plansza towarzysząca wystawie dotyczy procesów konserwatorskich, którym poddane zostały restaurowane meble oraz w sposób obrazowy, na wybranych przykładach, pokazuje etapy prac konserwatorskich wraz z ich opisem.
  Wystawa jest podsumowaniem kompleksowych przedsięwzięć muzealnych — w zakresie gromadzenia zbiorów, ich konserwacji oraz upowszechniania.
  Promocji wystawy towarzyszy krótki film podsumowujący całość zadania zamieszczony na stronie internetowej muzeum.


  Scenariusz wystawy: Krystyna Pawłowska, Michał Kwiatkowski, współpraca — Barbara Adamczyk
  Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska
  Miejsce wystawy: dwór na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce
  Czas trwania wystawy: 16.11.–16.12.2018 r.

 • 14 grudnia 2018 r., o godz. 12.00, w gmachu Muzeum Etnograficznego przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 odbędzie się otwarcie wystawy czasowej pt. „Europejskie makatki kuchenne”.

  Wystawa przygotowana z kolekcji Elżbiety i Piotra Branekovych i zbiorów etnograficznych Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Na ekspozycję składają się makatki pochodzące z Bułgarii, Węgier, Słowacji oraz Austrii, Holandii, Niemiec i Szwecji, a także nasze polskie. W przeszłości pełniły różne funkcje, były przede wszystkim ozdobą kuchni. Stanowiły też domowy poradnik życiowych mądrości, zasad moralnych i dobrych rad. Haftowane lub drukowane sceny i napisy na makatkach zwracały uwagę na religijność, miłość, czystość w domu. Przedstawiały sceny z bajek, roślinność, zwierzęta. Oprócz tradycyjnych form, pod tym hasłem mieszczą się też ozdobne ręczniki wieszane na półkach, różne kieszonki na grzebienie, szczotki i inne drobne przedmioty. Wszelkie makatki wisiały w kuchniach przez cały rok, niezależnie od pory roku czy ważnych okresów świątecznych. Na wystawie zostaną pokazane w okresie bożonarodzeniowym, wraz z atrybutami tego święta charakterystycznymi dla krajów, z których pochodzą.

  Wystawa czynna będzie do 17 marca 2018 r.

  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl 

 • W dniu 23 września 2018 r., w Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, została otwarta wystawa malarstwa olejnego warszawskiego artysty malarza pt. Janusz Lewandowski – „Babie lato”.

  Wystawa czynna do 25 listopada 2018 r.

  Zapraszamy.

  Janusz Lewandowski (ur. 1937 r. w Rokiciu k. Płocka) – artysta malarz. Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni prof. Artura Nachta-Samborskiego. Dyplom uzyskał w 1964 r. Po ukończeniu studiów brał czynny udział w życiu artystycznym. Uczestnik wielu plenerów i sympozjów (Ustka 1972 r., Krapkowice 1973 r. – projekt cementowni Górażdże w zespole z Marianem Boguszem i Juliuszem Woźniakiem, Złote Grono 1975 r., Osieki 1979 r., Festiwale Sztuk Pięknych w Warszawie, 1966, 1970, 1972, 1975, 1978 r.). Został uhonorowany licznymi nagrodami i wyróżnieniami, m.in. na XXIV Ogólnopolskim Salonie Zimowym Plastyki „Metafora we współczesnym malarstwie i rysunku” w Radomiu (1980 r.), Nagrodą Prezydenta Warszawy na Wystawie Malarstwa i Grafiki Artystów Środowiska Warszawskiego w Zachęcie (1985 r.), Nagrodą „Artyści w Międzynarodowym Roku Dziecka” w Zachęcie (1979 r.), Nagrodą Polsko-Japońską im. Miyauchi (1995 r.), Nagrodą im. Władysława Hasiora (2011 r.), nominacją do nagrody Norwida (2012 r.), Nagrodą im. Kazimierza Ostrowskiego (2017 r.). W 2018 r. otrzymał order „Zasłużony dla państwa polskiego i polskiej kultury”.
  Twórczość Lewandowskiego nosi silne znamiona inspiracji polską sztuką symbolizmu i ekspresjonizmu, jednak znaczeniowo i kompozycyjnie odbiega od typowych dla nich konwencji. W monotonnych przestrzeniach mazowieckich pejzaży artysta umieszcza pojedyncze postaci – najczęściej młodych chłopców i dziewczęta, pogrążonych w smutku starców, co przy melancholijnej aurze realistycznego ujęcia wprowadza dramatyzm związany ze sferą namiętności, samotnością, pytaniami o sens przemijania i śmierci. Ekspresję obrazów pogłębia japonizująca kompozycja, z uciętymi w kadrze obiektami, asymetrią w kształtowaniu częstokroć pustej przestrzeni, zamkniętej niską linią horyzontu. Obrazy Lewandowskiego cechuje zgaszony, subtelny koloryt i wyrafinowana faktura.

  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl 

 • W dniu 9 grudnia (niedziela), w godzinach od 10.00 do 15.00, w Muzeum Etnograficznym we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 po raz piętnasty odbędzie się kiermasz bożonarodzeniowy. Muzealne kiermasze wprowadzają w atmosferę świąt Bożego Narodzenia i są alternatywą dla oferty komercyjnej proponowanej przez supermarkety.

  Na kilkudziesięciu stoiskach przygotowanych przez regionalnych twórców ludowych
  i rękodzielników pojawią się tradycyjne oraz współczesne, ale ręcznie wykonywane ozdoby na choinkę, do dekoracji wnętrz oraz przedmioty mogące być oryginalnym pomysłem na prezenty.
  Wystawcy postarają się, żeby i w tym roku asortyment był urozmaicony. Z pewnością nie zabraknie bombek, łańcuchów, aniołków, gwiazdek, mikołajków, bałwanków oraz wielu innych ozdób ze słomy, bibuły, suszonych owoców, szyszek, masy solnej, wełny, kordonka itp. Wyjątkowymi prezentami mogą okazać się rzeźby ludowe, zabawki z drewna, wełny, szmatek, kute świeczniki, ceramika, haftowane obrusy, bieżniki, serwetki, biżuteria, deski kuchenne, torby oraz bombki z dedykacjami malowanymi na miejscu. Na smakoszy czekać będą stoiska z chlebem, ciasteczkami i ciastami świątecznymi, miodem (również pitnym), kawą, herbatą, kapustą z grochem, pierogami, wędlinami, przetworami z owoców i warzyw, olejami, serami przygotowanymi według tradycyjnych receptur.
  Specjalnie na kiermasz udostępniona zostanie wystawa okolicznościowa pt. „Wigilia na Kujawach” prezentująca tradycyjny wystrój izby i przygotowania do wieczerzy.
  Najmłodsi wezmą udział w warsztatach wykonywania ozdób z papieru.
  Dodatkową atrakcją będzie możliwość obejrzenia etapu przygotowań wystawy czasowej „Europejskie makatki kuchenne”, której otwarcie nastąpi 14 grudnia.


  BILET WSTĘPU NA IMPREZĘ: 3 zł
  (Dzieci do lat 7 – wstęp wolny)

  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl 

 •  

  9 września 2018 r., o godz. 16.00 w Klasztorze Kapucynów w Stalowej Woli będzie można zwiedzać krypty. Pozostałe terminy: każda niedziela do 25 listopada.

  Na przestrzeni 260 lat pochowano tu kapucynów, członków rodu Lubomirskich, a także osoby związane z klasztorem kapucynów.

  Coniedzielne zwiedzanie krypt z przewodnikiem jest realizowane w ramach zadania „Przystań z pasją” przy dofinansowaniu ze środków Gminy Stalowa Wola oraz Stowarzyszenia „Pokój i Dobro”.

  Rezerwacja telefoniczna: 606 124 779
  Zwiedzanie bezpłatne

  Więcej informacji:  https://www.facebook.com/events/492185821208542/  https://www.facebook.com/kryptyklasztorne/ 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem