Ads Elite

 • źródło

  3 lutego 2018 r. w Muzeum Łazienki Królewskie, w Warszawie rozpocznie się cykl spotkań „Wnętrze jako maskarada” - Opowieści na temat Króla i dworu.

  Zapraszamy na spotkania z cyklu „Wnętrze jako maskarada”, które odbywać się będą w zabytkowych, oświeceniowych salach letniej rezydencji króla Stanisława Augusta. Uczestnicy wydarzenia usłyszą o XVIII-wiecznych zabawach z maskami oraz literackich upodobaniach ostatniego władcy Polski, a także przeniosą się do świata teatralnej iluzji

  „Wnętrze jako maskarada” to cykl trzech spotkań, które odbędą się w Sali Balowej i Gabinecie Królewskim w Pałacu na Wyspie oraz w Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii. Zwiedzanie królewskich wnętrz połączone będzie z opowieścią na temat życia króla Stanisława Augusta i XVIII-wiecznego dworu.

  Terminy i tematy spotkań:

  "Wnętrze jako maskarada" - Sala Balowa w Pałacu na Wyspie
  13 stycznia, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

  Spotkanie poświęcone będzie "zrytualizowanej rebelii", czyli osiemnastowiecznemu upodobaniu do maskarad. W Sali Balowej uczestnicy wydarzenia dowiedzą się, dlaczego zabawy z ukrywaniem i zmianą swojego oblicza stały się częścią dworskiego życia towarzyskiego. Poznają również idee "życia na opak" oraz zastanowią się nad związkami karnawału z buntem społecznym oraz potrzebą, by od czasu do czasu postawić wszystko na głowie. Inspiracji dostarczą im maskarady w antycznych Saturaliach oraz dekoracje rzeźbiarskie i malarskie w Sali Balowej.

  W drugiej części spotkania uczestnicy wydarzenia w barwnym orszaku z rzymskim bogiem Janusem na czele przemierzą Pałac na Wyspie, by poszukać najbardziej popularnych przykładów osiemnastowiecznych kostiumów. Dowiedzą się również, jakie stroje maskaradowe posiadał Stanisław August.

  Spotkanie poprowadzi Agnieszka Martyka-Grudzień, psycholog, przewodniczka po Warszawie, studentka historii sztuki w Instytut Sztuki PAN oraz edukatorka w Ośrodku Edukacji Muzealnej w Łazienkach Królewskich.

  "Wnętrze jako maskarada" - Gabinet do Pisania Króla Jegomości w Pałacu na Wyspie
  3 lutego, godz. 11.00, Pałac na Wyspie

  Uczestnicy wydarzenia obejrzą Królewski Gabinet Stanisława Augusta - miejsce, w którym władca, przebywając w Pałacu na Wyspie, spędzał najwięcej czasu. To tu odpisywał na listy, sygnował dokumenty, planował reformy, obmyślał upiększanie swoich rezydencji, a przede wszystkim czytał. Król był człowiekiem wszechstronnie wykształconym, wielkim erudytą i miłośnikiem literatury. Świetnie znał język angielski i bardzo cenił angielską literaturę: Szekspira, Miltona, Pope’a, Swifta, Sterne’a, Richardsona i Fieldinga. Uczestnicy spotkania zastanowią się nad wpływem, jaki wywarły na Stanisława Augusta jego lektury, oraz nad kulturotwórczą rolą literatury. Omówią też pokrótce księgozbiór, który znajdował się w łazienkowskiej bibliotece oraz w głównej bibliotece monarchy na Zamku Królewskim. Poznają ponadto historie najsłynniejszych bibliotek - tych realnie istniejących i tych będących literacką fikcją.

  Spotkanie poprowadzi Karolina Rychter, doktor filozofii związana z Filozofia na Uniwersytecie Warszawskim UW, badająca zależności między filozofią a literaturą, redaktor "Eidos. A Journal for Philosophy of Culture".

  "Wnętrze jako maskarada" - Teatr Królewski w Starej Oranżerii
  25 marca, godz. 11.00, Stara Oranżeria

  Podczas spotkania uczestnicy wydarzenia przeniosą się do świata teatralnej iluzji, obecnego nie tylko scenie, ale też w innych przestrzeniach teatralnego gmachu. W Teatrze Królewskim w Starej Oranżerii ujrzą mitologiczną rzeczywistość dzięki freskom Jana Bogumiła Plerscha (plafon z Apollinem na kwadrydze), poczują również ducha teatru, oglądając wizerunki wielkich dramatopisarzy i loże wypełnione osiemnastowieczną widownią. Tak skonstruowana sala wydaje się być swoistym wehikułem, pozwalającym na podróż w czasie.

  Spotkanie poprowadzi Patryk Kencki - doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Historii i Teorii Teatru w Instytut Sztuki PAN, sekretarz redakcji "Pamiętnika Teatralnego", wykładowca na Wydziale AktorskimAkademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w Warszawie oraz na studiach podyplomowych w Instytucie Sztuki oraz w Instytucie Badań Literackich PAN

  ***
  Na każde ze spotkań obowiązuje bilet w cenie 10 zł, który można nabyć w kasach Łazienek Królewskich, oraz zapisy: edukacja(@)lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 183.
  Koordynator projektu: Joanna Szumańska, j.szumanska(@)lazienki-krolewskie.pl.


  Więcej informacji:  https://www.facebook.com/events/142205896492013/  https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie/  https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl   • W Muzeum Stanisława Noakowskiego w Nieszawie, dzisiaj o godz. 17.00, nastąpiło otwarcie wystawy malarstwa olejnego toruńskiego artysty malarza i prof. UMK w Toruniu. Wystawa potrwa do 1 lipca b.r.

  Zapraszamy.

  Michał Träger – artysta malarz, profesor UMK w Toruniu.
  Urodził się w 1953 r. w Toruniu. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w latach 1972–1977. Dyplom uzyskał w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego.
  W 1977r. został zatrudniony w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Kształcenia Artystycznego Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Prowadzi ćwiczenia z rysunku, technik rysunkowych i malarstwa w technikach wodnych i pastelu. Uprawia malarstwo i rysunek. Wystawia od 1977 r.
  Działalność artystyczna: ogółem 27 wystaw indywidualnych, udział w 17 wystawach ogólnopolskich malarstwa (konkursy na obraz), 5 konkursach międzynarodowych, w 24 wystawach zbiorowych i środowiskowych, jego prace były na 7 prezentacjach zagranicznych.


  Sztuka jest pozorem, który przetwarza realność. Jest złudzeniem – fikcją, bo nie istnieje obiektywnie. Zmienia realny porządek świata. Dzięki swej formie, wyobcowuje się z rzeczywistości. Jej pierwotnym źródłem jest pamięć. Obraz nie jest dekoracją ani powtórzeniem, ale jest inną rzeczywistością – nierzeczywistością. Twórca jest czymś innym niż dzieło, które nie jest jego biografią a odrębnym bytem. Prawda dzieła nie wynika z jego zgodności z faktami zewnętrznymi, ale zawiera się w nim samym. Sztuka istnieje dzięki formie. Dla artysty forma jest treścią dzieła.

   

 • 2 marca 2018 r., o godz. 17.00, w Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6 we Włocławku odbędzie się wernisaż wystawy czasowej pt. „Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na szklanych negatywach”, przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu. 

  Robert Pokora urodził się w 1899 r. we wsi Sucha (Bory Tucholskie), gdzie mieszkał do śmierci w 1981 r. Z wykształcenia był szewcem. Przez całe życie pracował w wyuczonym zawodzie. Równolegle zajmował się fotografią, z którą zetknął się prawdopodobnie w czasie I wojny światowej, gdy służył w armii niemieckiej. Uwieczniał zarówno wydarzenia ważne dla lokalnej społeczności, jak i jej codzienność. Fotografie zachowane do współczesności stały się niezwykłym dokumentem życia pomorskiej, borowiackiej wsi z 1. poł. XX w.
  Prezentowane na ekspozycji zdjęcia zostały przygotowane ze szklanych negatywów, odnalezionych w 1993 r. na strychu chaty R. Pokory. Powstawały one od lat 20. do końca 50. XX w. — z wyjątkiem czasu okupacji niemieckiej, podczas której R. Pokora przebywał najpierw w niemieckim obozie jenieckim, a potem na przymusowych robotach w III Rzeszy. Są to fotografie pozowane, przede wszystkim portrety rodzinne, wykonywane podczas uroczystości: ślubów, Pierwszych Komunii Świętych, rzadziej chrzcin, rocznic ślubów, a także pogrzebów. Mniej liczne zdjęcia upamiętniają obchody dorocznych świąt — Bożego Narodzenia, Bożego Ciała, Dożynek. Ciekawe są fotografie ukazujące przedstawicieli grup zawodowych w miejscu pracy oraz strojach roboczych (młynarzy, piekarzy, kominiarzy), a także Borowiaków podczas prac polowych. Ze względu na czas jaki minął od ich powstania, są one nie tylko świadectwem przeszłości, ale zyskują interesujący wymiar estetyczny.
  Ekspozycji towarzyszy bogato ilustrowany katalog wystawy.

  Miejsce prezentacji wystawy: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary Marszałka J. Piłsudskiego 6, Włocławek.
  Autor wystawy: Magdalena Ziółkowska-Mówka (Muzeum Etnograficzne w Toruniu)
  Komisariat: Michał Kwiatkowski (Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku)
  Oprawa plastyczna: Magdalena Kolanowska
  Czas trwania wystawy: 02.03–28.10.2018 r.
  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl/ 

   

 • Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, jest opowieścią o Stanisławie Zagajewskim, który całe samotne życie poświęcił sztuce lepienia w glinie. Dzięki zgromadzonym w zbiorach muzeum nielicznym dokumentom, pamiątkom, fotografiom, wycinkom prasowym i publikacjom ukazuje jego drogę życiową od dzieciństwa i młodości w Warszawie, przez okres ważnych osiągnięć (m.in. wystawy), w którym zmagał się z wieloma przeciwnościami losu, aż po ostatnie lata życia. Ekspozycja zawiera także przejawy pamięci o rzeźbiarzu do dnia dzisiejszego.
  Stanisław Zagajewski przez 45 lat mieszkał i tworzył we Włocławku. Otoczony wsparciem wielu ludzi, od lat 60. XX w. pokazywał swe rzeźby na wystawach w kraju i za granicą, otrzymał liczne nagrody i stypendia, dostąpił wielu zaszczytów. Stworzył swój styl, dzięki czemu został uznany za jednego z najważniejszych twórców art brut na świecie. Mimo warunków, w jakich egzystował i własnego wizerunku, jaki wykreował, zawsze miał przekonanie, że jest artystą wielkim, dzięki któremu Włocławek będzie sławny.

  Na wystawie prezentowane są, poza fotografiami, notatkami prasowymi i wydawnictwami, nieliczne zachowane w zbiorach muzeum autografy i skromne pamiątki po rzeźbiarzu. Są pokazane w takim stanie zachowania, w jakim trafiły do muzeum. W zaaranżowanej pracowni można zobaczyć ponadto rzeźby z niedokończonych bądź zachowanych we fragmentach kompozycji.
  Ułożony z fotografii, dokumentów, krótkich komentarzy biogram S. Zagajewskiego pokazany jest w formie kalendarium na 24 planszach. Jest to pierwsza taka prezentacja mówiąca o olbrzymim dorobku S. Zagajewskiego, ale także o wielu ludziach i ich inicjatywach, dzięki którym sztuka S. Zagajewskiego przetrwała — bo była promowana, eksponowana, opisywana i dokumentowana. Wystawa stanowi uzupełnienie i komentarz do stałej ekspozycji — od 1989 r. istniejącej w gmachu Zbiorów Sztuki, na której znajdują się najcenniejsze przykłady rzeźb Stanisława Zagajewskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.
  Wystawa wpisuje się w program obchodzonego we Włocławku „Roku Zagajewskiego 2018”.


  Kurator wystawy – Krystyna Kotula
  Scenariusz wystawy – Krystyna Kotula
  Projekty druków, oprawa plastyczna wystawy – Magdalena Kolanowska
  Wernisaż wystawy w dniu 18 maja, o godz. 12.00, w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12. Wystawa czynna od 18.05.2018 r. do 15.11.2018 r.


  Więcej informacji: http://muzeum.wloclawek.pl/ 

   

 • 28 lutego 2018 r. w Muzeum Łazienki Królewskie, w Warszawie odbędzie się kolejny wykład z cyklu poświęconego muzyce XVIII stulecia - „Racja serca i umysłu”.

  Zapraszamy na wykłady poświęcone muzyce XVIII stulecia. Opowiedzą o niej wybitni polscy muzykolodzy i historyk sztuki. Wystąpieniom towarzyszyć będą koncerty

  Muzeum Łazienki Królewskie zdecydowało się poszerzyć dotychczasową ofertę wykładową o spotkania poświęcone muzyce XVIII stulecia. Wybitni eksperci - polscy muzykolodzy i historyk sztuki - uznani w kraju i za granicą pozwolą spojrzeć na muzyczny wiek XVIII z perspektywy dworskiej, społeczno-politycznej, religijnej i historycznej, lokalnej i uniwersalnej.

  Wykładom towarzyszyć będą krótkie koncerty, powiązane tematyczne z treścią poszczególnych wystąpień. Usłyszmy m.in. utwory Bacha, Couperina i Mozarta, a także muzykę jezuickich misjonarzy w Chinach i utwory kameralne z repertuaru dworu habsburskiego w Wiedniu.

  28 lutego 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski, Stara Oranżeria - "Bach Fryderykowi II", wykład dr hab. Szymona Paczkowskiego.

  14 marca 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski, Stara Oranżeria - "Pobożność i polityka - muzyczne kazania (oratoria) o biblijnej Judycie na cesarskim dworze w Wiedniu w I połowie XVIII w.", wykład dr Anny Ryszki-Komarnickiej.

  18 kwietnia 2018 r., godz. 18.00, Teatr Królewski, Stara Oranżeria - "Antoine Watteau i François Couperin. F?tes galantes i ich muzyczne odpowiedniki", wykład dr Agnieszki Rosales Rodriguez.

  6 czerwca 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie - "Mozart po polsku", wykład dr hab. Aliny Mądry

  Wstęp wolny

  Więcej informacji:  https://www.facebook.com/events/1308266355968081/  https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie/  https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl  

 • 17 luty 2018 r. to kolejny termin „Nocnego Zwiedzania” na Zamku Czocha. Wykaz następnych terminów poniżej.

  O zmroku w towarzystwie sprzyjającej aury grozy i tajemniczości, przewodnik zdradza największe tajemnice zamku: od mrożących krew w żyłach historii średniowiecznych po ciekawostki z okresu drugiej wojny światowej… Goście zwiedzają Salę Rycerską, Salę Marmurową, Komnatę Książęcą i Winiarnię, obrabowany po II wojnie światowej Skarbiec ostatniego właściciela Czochy.
   
  Następnie uczestnicy wycieczki wchodzą na Wewnętrzny Dziedziniec, gdzie spotkają Białą Damę – nieszczęśliwą kobietę snującą się samotnie w oparach unoszącego się dymu po krużgankach, która zaprasza ich do sekretnego przejścia prowadzącego wprost do Sali Rycerskiej.

  10.02.2018r., godz. 20:00, z pokazami kuglarskimi,
  17.02.2018r., godz. 21:00, w klimacie horroru,
  03.03.208r., godz. 21:00
  16.03.2018r., godz. 21:00
  01.04.2018r., godz. 21:00
  27.04.2018r., godz. 22:00
  28.04.2018r., godz. 22:00
  30.04.2018r., godz. 22:00
  02.05.2018r., godz. 22:00
  04.05.2018r., godz. 22:00
  05.05.2018r., godz. 22:00
  19.05.2018r., godz. 22:00
  30.05.2018r., godz. 22:00
  31.05.2018r., godz. 22:00
  01.06.2018r., godz. 22:00
  02.06.2018r., godz. 22:00
  09.06.2018r., godz. 22:00

  Bilety: 45,00 zł/osoba
  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, konieczna jest wcześniejsza rezerwacja.

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/zamek.czocha/  http://www.hotelewam.pl/631-zamek-czocha-sucha.html  http://www.hotelewam.pl/czocha-atrakcje/nocne-zwiedzanie-zamku-z-przewodnikiem 

 • 29 grudnia 2017 r. rozpoczyna się „Nocne zwiedzanie Zamku Grodno”.

  Nocne zwiedzanie Zamku Grodno jest usługą cykliczną, przypadającą na ostatni piątek miesiąca. Terminy dla turystów indywidualnych są ogłaszane na stronie zamekgrodno.pl.

  Uwaga: Wyruszamy z ronda w Zagórzu Śląskim przy ul. Głównej!

  Bilet turyści indywidualni
  30 zł / osoba

  Aktualne terminy:
  29 grudnia o godz. 18:00
  26 stycznia o godz. 18:00
  23 lutego o godz. 18:00
  30 marca o godz. 20:00
  27 kwietnia o godz. 20:00

  Zapisy obowiązują wcześniejsze zapisy na nocne zwiedzanie, mailowo na: biuro(@)zamekgrodno.pl bądź telefonicznie 74 845 33 60 lub kom. 723 973 354.
  Istnieje możliwość wcześniejszej zapłaty za nocne zwiedzania na rachunek bankowy Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu o numerze:
  46 9531 1016 2001 0000 4457 0001
  wpisując w tytule: Opłata za nocne zwiedzanie w dniu…

  Ze względu na trasę nocnego zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego, płaskiego obuwia. Koniecznie prosimy zabrać ze sobą latarki.

  Dla Grup Zorganizowanych
  Grupy zorganizowane zainteresowane nocnym zwiedzaniem prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu zwiedzania: biuro(@)zamekgrodno.pl.
  Bilet grupy zorganizowane
  30 zł / osoba*
  *Dla grup zorganizowanych minimum 10-cio osobowych.

  Ze względu na trasę nocnego zwiedzania uczestnicy proszeni są o zakładanie wygodnego, płaskiego obuwia. Koniecznie prosimy zabrać ze sobą latarki.

  Więcej informacji: http://zamekgrodno.pl/nocne-zwiedzanie/  https://www.facebook.com/zamekgrodno/  

 • 26 lutego 2018 r. rozpoczyna się nowy "Kurs tańca dla Dam i Dżentelmenów - nowa grupa początkująca", organizowany przez Szkołę Tańca Jane Austen w Krakowie.

  Przyjdź i przekonaj się ile radości daje taniec! Gwarantujemy dobrą zabawę, niebanalną formę ruchu, mnóstwo pozytywnej energii, a przy okazji solidną porcję wiedzy.
  Uczymy tańców, które pozwalały brylować na europejskich salonach od XVII aż po XX wiek oraz umożliwiały podbój serc prawdziwych dam i dżentelmenów! Będzie to wspólna podróż w świat kontredansów, kadryli, kotylionów, jak również innych form tanecznych pozwalających bawić się we wspaniałej atmosferze dawnych czasów.

  Zajęcia grupy odbywają się w samym centrum Krakowa, raz w tygodniu (w poniedziałki) i trwają pełną godzinę zegarową.

  Grupa początkująca (P) - poniedziałki, godz. 20.00 - 21.00
  Miejsce zajęć: ul. Batorego 1/1
  Terminy zajęć w semestrze wiosenno-letnim: 26. II, 5. III, 12. III, 19. III, 9. IV, 16. IV, 23. IV, 7. V, 14. V, 21. V, 28. V, 4. VI.

  Zajęcia będą miały charakter intensywnego kursu tanecznego. Semestr trwa od 26 lutego 2018 r. do 4 czerwca 2018 r.
  Semestr składa się z 12 spotkań.

  Koszt uczestnictwa:
  Karnet na cały kurs (12 zajęć) - 250 zł od osoby
  Wejście na pojedyncze zajęcia - 30 zł od osoby
  Płatności należy dokonać przelewem w terminie do 20 lutego 2018 r. na konto:
  Ośrodek Kultury "Krakowiacy"
  Bank PKO BP: 89 1020 2892 0000 5102 0591 1633 
  (w tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko- warsztaty STJA) 
  lub bezpośrednio gotówką po lekcji otwartej (szczegóły poniżej)*.

  Na zajęcia nie trzeba przychodzić z partnerem. Za to należy zabrać miękkie obuwie na zmianę oraz strój niekrępujący ruchów.

  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest wcześniejsza rezerwacja!
  Zapisy:
  E-mail: stja.krakow(@)gmail.com
  Tel: 692 157 445

  Warsztaty są organizowane w ramach działalności Ośrodka Kultury Krakowiacy Zespół Pieśni i Tańca

  *Tydzień przed rozpoczęciem semestru - 19 lutego 2018 r. -
  organizujemy lekcję otwartą w trakcie której można będzie zobaczyć jak wyglądają nasze zajęcia. Lekcja trwa od godz. 20.00 do 21.00. Po tej lekcji można będzie zdecydować się na zakup karnetu na cały semestr. 
  Na lekcję otwartą również obowiązują zapisy pod tym samym adresem, co na regularne kursy: stja.krakow(@)gmail.com.

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/200286517374811/  https://www.facebook.com/Szkola.Tanca.Jane.Austen/  http://www.kontredans.pl/  

 • W piątą rocznicę śmierci Marii Chomentowskiej, jednej z najwybitniejszych polskich projektantek mebli i wnętrz – współtwórczyni „stylu mebli IWP*” – polskiego funkcjonalizmu – Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy ze studentami historii sztuki KUL przygotowało pierwszą monograficzną wystawę jej twórczości.

  Krzesło „Pająk”, IWP, 1957, fot. archiwum Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 4.

  Krzesło „Płucka”, IWP, 1956, fot. archiwum Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Meble szkolne – krzesła z pulpitem, IWP, 1965, fot. archiwum Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  Stworzone przez projektantkę krzesła „pająk” i „płucka” uznawane są powszechnie za ikony polskiego designu. Ważne miejsce w dorobku projektantki zajmują także meble dziecięce (zwłaszcza zestawy mebli tzw. rosnących) oraz szkolne, tworzone w ramach realizowanego przez IWP programu kompleksowego wyposażenia szkół „tysiąclatek”. Jej autorstwa jest też szereg funkcjonalnych mebli mieszkaniowych – m.in. krzeseł, stolików, szaf, sekretarzyków, łóżek nastawnych, półek-regałów, foteli rozkładanych, tzw. amerykanek – wdrożonych do masowej (seryjnej) produkcji.

  Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, KUL, fot. Violetta Khviatskowich

  Aula im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, KUL, fot. Violetta Khviatskowich

  Zespół foteli do poczekalni Rektoratu KUL, koniec lat 80., fot. Violetta Khviatskowich

  To jednak na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim powstało jej opus magnum – aranżacje niemal wszystkich ogólnodostępnych przestrzeni Gmachu Głównego KUL, Kolegium Jana Pawła II, Męskiego Domu Studenckiego na ul. Niecałej, Dworu Staropolskiego na Poczekajce, a także Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym (łącznie kilkadziesiąt realizacji powstałych na przestrzeni bez mała 40 lat). Na wystawie zaprezentowane zostaną oryginalne meble ze wszystkich okresów jej twórczości, a także bogaty materiał ilustracyjny i archiwalny, w tym nieznane dotąd projekty domów i wnętrz kościołów. W Kampusie Głównym KUL wytyczona została ścieżka po najważniejszych realizacjach projektantki.

  Maria Chomentowska przy eksperymentalnym meblu ze sklejki, IWP, około 1962, fot. archiwum Instytutu Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  „Wszystko, co tworzyła, było proste, masywne… z litego drewna. Wszystko mieściło się w prostych figurach geometrycznych – przede wszystkim w kwadracie, prostokącie, trójkącie, czasem w kole" – tak Marię Chomentowską wspomina ówczesny prorektor prof. dr hab. Stefan Sawicki, który w połowie lat 70. XX w. zaprosił projektantkę do współpracy przy modernizacji wnętrz KUL-u.

  *Instytut Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie – to jeden z pierwszych w Europie ośrodków badawczych w zakresie wzornictwa i ergonomii (od 1950 r.). Obecnie jest jedyną w kraju instytucją o statusie jednostki naukowej oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego, zajmującą się systemowo wzornictwem i prowadzącą działalność na rzecz poprawy – poprzez stosowanie wzornictwa – innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

  Wystawę przygotował zespół kuratorski pod kierunkiem dyrektora muzeum Krzysztofa Przylickiego w składzie: Monika Blondzik, Oktawia Butrym, Wojciech Cybula, Jakub Członka, Violetta Khviatskovich, Ewa Oleszczuk, Justyna Piesak, Iwona Ponieważ, Michał Rusin, Bernadetta Szymoniak, Natalia Telesz, Maria Toporek, Aneta Wielgosz.
  Scenografia: Karolina Fandrejewska, karolinafandrejewska.com
  Partner wystawy: Instytut Wzornictwa Przemysłowego

  Wydarzeniem towarzyszącym jest autorska wystawa fotografii Violetty Khviatskowich, zatytułowana Obecność w nieobecności. Pochodząca z Białorusi artystka, studentka historii sztuki KUL, stara się uchwycić ślady twórczej obecności Marii Chomentowskiej w idealnie zaprojektowanych przestrzeniach KUL i realizacjach meblarskich. Seria zdjęć tworzy jedną całość, tak jak i spójną całość stanowi wnętrze uniwersytetu.

  Wystawę można oglądać w Galerii 1 im. B. Słomki działającej przy Instytucie Historii Sztuki KUL (Gmach Główny KUL, 2 p.), w terminie 23.03 – 30.04.2018.

  Więcej informacji: http://muzeum.kul.pl/praktyczne-piekno-kul-wedlug-marii-chomentowskiej/ 

 • 9 lutego 2018 r. w budynku Hotelu Forum, w Krakowie rozpocznie się wystawa „Titanic - prawdziwa historia”.

  Nareszcie w Polsce! Jedna z najsławniejszych podróżujących wystaw na świecie którą obejrzały tysiące zwiedzających otwiera swoje powoje w Krakowie. W budynku Hotelu Forum możecie przenieść się na pokład legendarnego parowca i poczuć atmosferę, jaka towarzyszyła pasażerom. Już od 9 lutego. Zobaczcie to tutaj: https://youtu.be/LPRjBekpCq8  !

  Na statku znajdował się prawdziwy przekrój społeczeństwa. Od lordów i uznanych inżynierów, poprzez małżeństwa i rodziny z dziećmi, aż do robotników uciekających przed biedą i widmem pierwszej wojny światowej. Nawet w obliczu katastrofy podziały społeczne były bardzo widoczne. Znajdziecie tu krzepiące historie tych, którzy przeżyli, ale również wiele dramatycznych wątków. 

  Poznajcie historię końca wieku, rewolucji technologicznej. Przeczytajcie o polskich wątkach i jednej z pierwszych wielkich emigracji. 

  Bilety i szczegóły na http://wystawatitanic.pl/ 

  Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/325771107942285/  https://www.facebook.com/titanicprawdziwahistoria/  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem